Voor mensen met Diabetes Mellitus is het belangrijk om de voeten regelmatig te laten verzorgen. Zij hebben een grotere kans op het krijgen van complicaties aan de voeten. Door Diabetes Mellitus kunnen de bloedvaten en de zenuwvezels in de voeten beschadigd raken. Er stroomt dan minder bloed naar de voeten. Het gevoel in de voeten wordt minder en daardoor kunnen  ongemerkt wondjes en blaren opgelopen worden. Wondjes genezen minder snel en kunnen gemakkelijk infecteren. Ook kunnen er druk- en eeltplekken ontstaan met daarbij grotere kans op het krijgen van een wond (drukulcus), of ontsteking eronder. Daarom besteed ik als medisch pedicure graag extra aandacht aan uw voeten!  Uw voeten worden zonodig gescreend door middel van verschillende testen. Er wordt beoordeeld of er sprake is van een verhoogd risico op het krijgen van complicaties, wonden. In overleg met u wordt een behandelplan gemaakt en voetbehandeling  uitgevoerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk u door te sturen naar de huisarts, diabetesverpleegkundige of podotherapeut.
VERGOEDING DOOR UW ZORGVERZEKERAAR   U kunt een Diabetische voetbehandeling door een Medisch Pedicure veelal vergoed krijgen tot een bepaald maximum bedrag of aantal behandelingen per jaar. Informeer hiervoor vooraf bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding kan verschillend zijn per polis en aanvullende verzekering.                                                             Zie: Vergoedingenoverzicht
Medisch pedicure
  Diabetes Mellitus
© Copyright © Th van Duppen in opdracht van  Medisch Pedicure MediVoet Tilburg  2024