Galerie
Medisch pedicure
Medisch pedicure
Medisch Pedicure
Eigen bijdrage voor diabetische voetzorg                                                               De pedicurebehandeling voor diabetespatiënten wordt uit de basisverzekering vergoed bij een zorgprofiel 2 of hoger. Uit de basisverzekering wordt echter alleen medisch noodzakelijk voetzorg vergoed en daarmee ziet de pedicure behandeling er misschien anders uit dan u verwacht. U kunt uiteraard nog steeds de volledige pedicure behandeling krijgen, maar dan vraagt de pedicure een bijdrage voor de resterende zogenaamde “niet medische noodzakelijke voetzorg”. Dit kan bestaan uit het knippen van nagels die geen risico vormen op wonden en zweren (ulcera), het gladfrezen en polijsten van nagels, het verwijderen van eelt wat geen overmatige druk veroorzaakt en het aanbrengen van voetcrème . U kunt er ook voor kiezen alleen de basisverzekerde zorg af te nemen, dan wordt er geen bijbetaling van u gevraagd. U ontvangt dan alleen de medisch noodzakelijk voetzorg.Valt de voetbehandeling onder Zorgprofiel 1 dan kunt u mogelijk via een aanvullende verzekering een vergoeding krijgen via uw  ziektekostenverzekering. De behandeling wordt aan de medisch pedicure direct afgerekend en de factuur kan vervolgens door u zelf gedeclareerd worden. Vraag uw verzekeraar naar de voorwaarden. Zie: Vergoedingenoverzicht     
Vergoeding en verwijzing Diabetische voetzorg Als u Diabetes Mellitus heeft, kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor voetzorg via de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Hieronder staat meer  informatie: Zorgprofielen De diabetische voetzorg wordt opgedeeld in zorgprofielen. Bij de zorgprofielen, geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, des te meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner van de huisarts (POH). De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt. Basisverzekering  Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2,3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is.   Het is van belang dat de betreffende medisch pedicure een samenwerkingscontract heeft met de podotherapeut zij regelen dan de afstemming van de voetzorg met de medisch pedicure.  De betaling vindt plaats via de gecontracteerde podotherapeut, aan de pedicure. Wenst u ook de niet medisch noodzakelijke voetzorg te ontvangen, dan betaalt u dat zelf bij. Zie: Vergoedingenoverzicht 
  Diabetes Mellitus
© Copyright © Th van Duppen in opdracht van  Medisch Pedicure MediVoet Tilburg  2024